سابسیژن ( Subsession )

اسکار ها به ویژه اسکار آکنه یا فرورفتگی های محل جوش صورت به عنوان یک تظاهر ناخوشایند پوستی برای بیماران شناخته می گردد.

هنگامی که یک اسکار تشکیل می شود، کلاژن جدید تولید می گردد و این کلاژن به اندازه کلاژن معمولی انعطاف پذیر یا منظم نیست. کلاژن جدید می‌تواند از جای زخم به بافت‌های عمیق‌تر مانند تار کشیده شود و جای زخم را به سمت پایین بکشد.

سابسیژن روشی است که با ورود سوزن های مخصوص به درون پوست، و حرکت متناوب آن در زیر پوست اسکارهایی را که به بافت‌های عمیق‌تر متصل گشته اند را آزاد می‌کند و موجب بهبودی قابل توجهی در ظاهر اسکار ها و مسطح نمودن آن ها می گردد.

این روش با عارضه جدی برای بیماران همراه نبوده و با رعایت مراقبت ها بعد از پروسیجر، عوارض احتمالی قرمزی و… به حداقل می رسد.

عالی برای شما

این مورد باعث می شود جای زخم بیشتر فرورفته به نظر برسد و باعث ایجاد سایه ها، شکاف ها و گودال ها می شود. شکستن این اتصالات به بلند کردن جای زخم کمک می کند.

خلاصه

به طور خلاصه سایسیژن روشی می باشد که در طی آن کلاژن هایی را که در اثر التهاب جوش صورت در طی زمان ایجاد گشته اند از بافت زیرین جدا کرده و موجب بهبودی فرورفتگی و ظاهر آن می گردد و با عوارض جانبی جدی همراه نمی باشد.