جوانسازی پشت دست ( Rejuvenation behind the hand )

جوان سازی ناحیه دست می‌تواند شامل انواع یا ترکیبی از درمان‌ها باشد، از لایه‌برداری با لیزر تا پیوند چربی و حجم دهنده های تزریقی در شادابی، جوانسازی و بهبود حجم بافت نقش دارند.

ناحیه پشت دست ها به دلیل قرار گرفتن در معرض نور آفتاب و مواجهات محیطی در معرض آسیب زیادی می باشند. بنابراین، در طول زندگی‌ نشانه‌های قابل توجهی از پیری را نشان می‌دهند.

جهت بهبود از دست رفتن حجم تزریق چربی از نواحی شکم و کشال ران گزینه مناسبی می باشند. در همین راستا جهت بهبود ظاهر پوست و جوان سازی آن می توان از تزریق نانوفت، مزوژل ها و لیزر های متعدد و سایر درمان ها بهره برد.

وابسته به نوع مداخله جوان سازی دست عوارض خفیفی محتمل می باشد که غالبا به صورت قرمزی، کبودی می باشند و در صورت رعایت تکنیک مناسب این عوارض به حداقل و محدود به روز های ابتدایی تزریق می باشند.

عالی برای شما

جوانسازی پشت دست - Rejuvenation behind the hand

خلاصه

جوان سازی پوست ناحیه دست شامل درمان های ترکیبی از لیزر ها، تزریق چربی و پرکننده های پوستی و مزوژل می باشند که همراه با بهبودی قابل توجه در ظاهر پوست و در عین حال حداقل عوارض می باشند.